Na tejto stránke si môžeš zmerať sily s ostatnými súťažiacimi v ľubovoľnej kategórii. Pri výbere kategórie si pozri jej popis v doleuvedenej tabuľke.

Stručné pravidlá: Prvú tretinu úloh tvoria úlohy hodnotené 3 bodmi, druhú tretinu 4 bodmi, poslednú 5 bodmi. Ak niektorú úlohu nevyriešiš (nevyznačíš žiadnu odpoveď), získavaš 0 bodov. Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 1 bod. Aby nevznikali záporné výsledky, začínaš hrať s bonusom rovnajúcim sa počtu úloh v teste.

Test:
  
 
Veková kategória Komu je určená
Klokanko 11. ročník ZŠ
Klokanko 22. ročník ZŠ
Klokanko 33. ročník ZŠ
Klokanko 44. ročník ZŠ
Test Školák
Školák 55. ročník ZŠ
Školák 66. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročných gymnázií
Test Benjamín
Benjamín 77. ročník ZŠ a 2. ročník 8-ročných gymnázií
Benjamín 88. ročník ZŠ a 3. ročník 8-ročných gymnázií
Test Kadet
Kadet 99. ročník ZŠ a 4. ročník 8-ročných gymnázií
Kadet O121. a 2. ročník SOŠ
Kadet G121. a 2. ročník gymnázií, 5. a 6. ročník OG
Test Junior
Junior O343. a 4. ročník SOŠ
Junior G343. a 4. ročník gymnázií, 7. a 8. ročník OG